The Loneliest of Species

Dit artikel bracht me terug naar de wijk waar ik opgroeide. Er was een grasveld wat in de zomer gemaaid werd. Fluitekruid. Struiken. Een pleintje. Een haventje, een pont over de rivier. Paling en baarzen. Ik herinnerde me de zon, krekels. Het gevoel van hitte op mijn huid. Maar ook regen, modder, plassen. Het korstmos op de takken.
Buiten spelen. De tijd liep anders, toen.

Leave a Reply